H.K.H. Prins Joachim fylder 50 år

Den 7. juni fejrer Hans Kongelige Højhed Prins Joachim 50-års fødselsdag. Den runde dag markeres med en middag på Amalienborg, hvor Hendes Majestæt Dronningen er vært ved en privat fødselsdagsfest for sin yngste søn.

Foto: Les Kaner ©

En tidlig lørdag morgen for 50 år siden kom Hans Kongelige Højhed Prins Joachim til verden på Rigshospitalet i København. Den nyfødte Prins på 3520 gram og 52 centimeter var Tronfølgeren Prinsesse Margrethe og Prins Henriks anden søn, og i aviserne dagen efter kunne Ritzaus Bureau blandt andet berette, at ”Prins Henrik og Dronning Ingrid var først til at gratulere tronfølgeren med den vellykkede fødsel. Prins Henrik ledsagede sin hustru i ambulancen til Rigshospitalet, og han opholdt sig på fødegangen hele natten.”

På samme tid var Frederik 9. på vej med Kongeskibet Dannebrog fra Aarhus til Odense. Da det i Kongehuset er det en gammel tradition, at en nybagt far underretter regenten om en ny tronarving i et brev, var det således ombord på Dannebrog, at Kongen fik følgende besked fra sin svigersøn:

I dag den syvende juni 1969, klokken 04.30 er min højtelskede hustru, Tronfølgeren Prinsesse Margrethe Alexandrine Þórhildur Ingrid, på Juliane Marie Vej nr. 14 lykkeligt nedkommet med en dreng.

 

En måned senere var hele den kongelige familie samlet til dåb i Aarhus Domkirke. Her blev den lille Prins båret til døbefonten af sin mor og fik navnene Joachim Holger Waldemar Christian.

Som det fjerde medlem af Tronfølgerfamilien voksede Prins Joachim op med sine forældre og storebror i Christian IX’s Palæ på Amalienborg. Da Hans Kongelige Højhed var to år døde morfaren Frederik 9., og Prinsens mor fulgte efter på tronen og blev Danmarks Dronning. Herefter fulgte en opvækst på henholdsvis Amalienborg og Fredensborg Slot samt Gråsten Slot og Marselisborg Slot, alt efter hvor Regentparret havde residens.  

Prins Joachim var fem år, da Hans Kongelige Højhed startede sin skolegang på Amalienborg sammen med sin storebror og en lille gruppe andre børn. Her var det lærere fra Krebs’ Skole, der stod for undervisningen, og efter to år fortsatte de undervisningen på Østerbro i København.

I perioden fra 1982 til 1983 var Prins Joachim kostskoleelev på École des Roches i Normandiet i Frankrig. I forlængelse heraf kom Prinsen sammen med Kronprinsen i gymnasiet, og i 1986 blev Prins Joachim sammen med sin bror student fra Øregaard Gymnasium.

Efter studentereksamen arbejdede Prins Joachim på en farm ved Wagga Wagga i Australien, og i forlængelse af dette gennemførte Prins Joachim i 1993 agrar-økonomuddannelsen på Den Classenske Agerbrugskole Næsgaard på Falster. En uddannelse der senere dannede baggrund for Prinsens arbejde med land- og skovbrug ved Schackenborg Slot. For også at opnå bred forretningsmæssig erfaring var Prins Joachim i årene efter sin uddannelse ansat hos A.P. Møller Maersk Gruppen i henholdsvis Hong Kong og Frankrig.

Prins Joachim er far til fire og bor til daglig med Hendes Kongelige Højhed Prinsesse Marie på Emiliekildevej i Gentofte. Parret blev gift i maj 2008 i Møgeltønder Kirke og har sammen børnene Prins Henrik og Prinsesse Athena. Fra sit første ægteskab med Hendes Excellence Grevinde Alexandra af Frederiksborg har Prins Joachim sønnerne Prins Nikolai og Prins Felix.

Som medlemmer af den kongelige familie varetager Prins Joachim og Prinsesse Marie en række repræsentative opgaver for Danmark. Når Dronningen og Kronprinsen begge er ude af landet fungerer Prins Joachim som rigsforstander, og derudover er Hans Kongelige Højhed ordenskansler. Dette hverv overtog Prinsen efter sin far i 2009. Ordenskansleren er ansvarlig for det administrative arbejde omkring uddelingen af Elefantordenen og Dannebrogordenen, og det er en lang tradition, at et medlem af den kongelige familie varetager denne opgave. Prins Henrik var ordenskansler fra 1969 til 2009.

Igennem hele Prins Joachims voksne liv har Forsvaret spillet en stor rolle. Den militære uddannelse begyndte som nybagt student i Dronningens Livregiment, og året efter blev Prins Joachim udnævnt til sergent og senere løjtnant i reserven. Efter udnævnelsen gjorde Prins Joachim tjeneste som delingsfører i en kampvognseskadron ved Prinsens Livregiment. Fra 1996 til 2004 var Prins Joachim derudover chef for en kampvognseskadron i mobiliseringsstyrken ved Prinsens Livregiment, og i 2011 blev Prins Joachim udpeget til chef for Forbindelsesofficersgruppen i Totalforsvarsregion Fyn samt Syd- og Sønderjylland. I april 2015 blev Prins Joachim udnævnt til oberst af reserven i Hæren.

I de senere år har Prins Joachim siddet i en stilling som særlig sagkyndig i Forsvaret med henblik på at støtte implementeringen af Forsvarets HR-delstrategi 9. Helt konkret har arbejdet drejet sig om at styrke anvendelsen af frivillige i Hjemmeværnet og personel af reserven. Prins Joachim har fulgt arbejdet i implementeringsorganisationen, hvor man har udarbejdet relevante tiltag og styrket samarbejde med civile arbejdsgivere og forskellige enheder. Fra september i år til sommeren 2020 vil Prins Joachim følge Frankrigs højst rangerende militære lederuddannelse. Den franske forsvarsminister inviterede Prinsen til at deltage i uddannelsen i forlængelse af det franske statsbesøg i Danmark sidste år, hvor et af hovedtemaerne var strategiske partnerskaber indenfor bilaterale erhvervs-, kultur- og forsvarsmæssige områder. Prinsen er den første danske officer, der deltager i uddannelsen. Videreuddannelsen i Frankrig supplerer Prins Joachims arbejde i Forsvaret.

I alt 41 organisationer inden for humanitære, kunstneriske og erhvervsmæssige formål har Prins Joachim som protektor. Særligt kan udviklingsorganisationen CARE Danmark nævnes, som var én af Prinsens første protektioner. Gennem 30 år er det blevet til 11 besøg i organisationens projektlande. Det seneste i 2017, hvor Prins Joachim besøgte Nepal og blandt andet mødte landmænd, der har fået hjælp af CARE Danmark til at omorganisere deres jordbrug.  

Som protektor følger Hans Kongelige Højhed løbende med i organisationernes arbejde. I Diabetesforeningen uddeler Prins Joachim således årligt forskningslegater, og når naturvidenskabsinteresserede unge præsenterer deres naturfagsprojekter, er det ofte for ”Unge Forskeres” protektor Prins Joachim.

Gennem året deltager Prins Joachim ligeledes i sine protektioners arrangementer og konferencer, og her er det ofte med Hans Kongelige Højhed som hovedtaler.

I Prinsens fritid er det særligt motorsport og en Ford Lotus Cortina og en Lotus Elise, der har Hans Kongelige Højheds interesse. Årligt deltager Prins Joachim sammen med sit løbshold Cortina Racing i Classic Race Aarhus og Copenhagen Historic Grand Prix. Med sin bil har Prins Joachim tidligere vundet i 65´klassen, der består af biler fra før 1965.

Liste over Prins Joachims protektioner

Astma-Allergi Forbundet, AQUA Akvarium & Dyrepark, CARE Danmark, Chakoten - Dansk Militærhistorisk Selskab, Copenhagen Goodwill Ambassador Corps, Danish Society for Education and Business (DSEB), Danmarks Kartoffel Råd, Danmarks-Samfundet, Danmarks Tekniske Museum, Danmarks Veteraner (tidl. De Blå Baretter), Dansk Heraldisk Selskab, Dansk Rugby Union, Dansk Skoleidræt, Den Danske Konkurrence ”Unge Forskere”, Den Danske Strygerkonkurrence, Det Danske Drengekor, DGI Sønderjylland, Diabetesforeningen, Esbjerg Kunstmuseum, Europa Nostra Danmark, Fjord & Bælt, Frihedsmuseets Venners Fond, Gammel Estrup – Herregårdsmuseet, Grænseforeningen, High:five, Hjemsted Oldtidspark, Hjerl Hedes Frilandsmuseum, Hovedorganisationen for Personel af Reserven i Danmark (HPRD), Hærvejsmarchen, Kokkelandsholdet – National Culinary Team of Denmark, KZ & Veteranfly Klubben, Danmark, Løgumkloster Refugium & Kong Frederik IX's Klokkespil, Museum Sønderjylland, Schackenborg Fonden, Selskabet for Nydamforskning, Skoleskibet DANMARK, Søbygaard, Sønderjyllands Symfoniorkester, Vadehavscentret, Vaabenhistorisk Selskab, Aalborg Zoologiske Have.

Billederne er fra Dronningens Håndbibliotek, CARE Danmark og Ritzau Scanpix.