H.K.H. Prins Christians årpenge

Foto: Kongehuset ©

Hans Kongelige Højhed Prins Christian fylder 18 år den 15. oktober 2023.

Prins Christians hovedprioritet i det kommende år vil være færdiggørelsen af Prinsens gymnasiale uddannelse. I forlængelse heraf vil Kongehuset orientere om Prins Christians videre ungdoms- og uddannelsesforløb, når tid er. Det er således aftalt med Statsministeriet, at der først søges om opbakning i Folketinget til en lov om årpenge, når Prinsen fylder 21 år eller ved et eventuelt tronskifte, hvis det finder sted inden.

Først herefter er det forventningen, at Hans Kongelige Højhed i højere grad vil indgå i officielle sammenhænge. Dog er det afhængigt af, hvor Prinsen på dette tidspunkt befinder sig i sit uddannelsesforløb. Indtil da vil Prins Christian ligesom i dag kun i begrænset omfang indgå i officielle sammenhænge.