Program for statsbesøg fra Belgien

Hans Majestæt Kong Philippe og Hendes Majestæt Dronning Mathilde af Belgien kommer på statsbesøg i Danmark den 28.-30. marts 2017.

Kongeparret vil være ledsaget af syv ministre samt en erhvervsdelegation på 37 belgiske virksomheder.
​​​​​
Statsbesøget har blandt andet til formål at styrke det i forvejen stærke bånd mellem Danmark og Belgien. Den tætte forbindelse mellem de to kongelige familier, der nedstammer fra den glücksborgske linje, kan dateres tilbage til år 1863. Således deltog det belgiske Kongepar i fejringen af H.M. Dronningens 75-års fødselsdag i 2015 og H.M. Dronning Mathilde er desuden fadder til H.K.H. Prinsesse Isabella. Programmet for statsbesøget vil blandt andet have fokus på bæredygtig udvikling, vedvarende energi, sundhed, transportlogistik og smart-city løsninger.

PROGRAM

Tirsdag den 28. marts

Ankomst i Københavns lufthavn
Kl. 10.00

D.M. Kong Philippe og Dronning Mathilde ankommer til Vilhelm Lauritzens Terminal i Københavns Lufthavn, hvor H.M. Dronningen, Kronprinsparret samt D.K.H. Prins Joachim og Prinsesse Marie vil være til stede.

Officiel modtagelse på Amalienborg
Kl. 11.00

Kongeparret eskorteres sammen med Dronningen og Kronprinsparret i karet af Gardehusarregimentets hesteskadron til Christian VII's Palæ, Amalienborg. Der vil efterfølgende være officiel fotografering af Kongeparret og den kongelige familie.

Se karetruten her.

Møde med Statsministeren
Kl. 13.50

Kongeparret deltager i møde med Statsminister Lars Løkke Rasmussen.

Møde med Folketingets formand
Kl. 14.40

Kongeparret deltager i møde med Folketingets formand Pia Kjærsgaard.

Læs mere om Christiansborg Slot.

Sejltur i Københavns Havn
Kl. 15.20

Kronprinsparret deltager sammen med Kong Philippe og Dronning Mathilde i sejltur i Københavns Havn. Sejlturen vil blandt andet have fokus på vedvarende energi.

Møde med herboende belgiere
Kl. 16.00

Kong Philippe og Dronning Mathilde møder herboende belgiere på Hotel Marriott.

Gallataffel på Christiansborg Slot
Kl. 20.00

Dronningen er vært ved gallataffel til ære for Kongeparret. Ved gallataflet deltager Kronprinsparret, D.K.H. Prins Joachim og Prinsesse Marie, H.H. Prinsesse Elisabeth, regeringen, den belgiske delegation og udvalgte virksomheder m.fl.

Ved gallataflet vil der være taler ved Dronningen og Kong Philippe.

Se billeder fra gæsternes ankomst til Christiansborg Slot.

Se billeder fra de kongeliges ankomst til Christiansborg Slot.

Læs H.M. Dronningens tale

Se gæsteliste.

Se menu og musik.

Onsdag den 29. marts

Besøg på Københavns Rådhus
Kl. 9.00

Kronprinsen besøger sammen Kong Philippe Københavns Rådhus. Her vil overborgmester Frank Jensen byde velkommen og Kronprinsen og Kong Philippe vil signere gæstebog og efterfølgende overvære tre forskellige præsentationer om blandt andet vedvarende energi og smart-city løsninger.

Møde med Mary Fonden
Kl. 9.00

Kronprinsessen og Dronning Mathilde deltager i møde med Mary Fonden i Frederik VIII's Palæ, Amalienborg, hvor der vil være orientering om fondens arbejde.

Besøg i Dansk Industri
Kl. 10.00

Kronprinsen og Kong Philippe deltager i dansk-belgisk seminar i Dansk Industri med fokus på blandt andet transport, sundhed og bæredygtighed. Herefter besøger Kronprinsen og Kong Philippe State of Green.

Besøg på Amager Fælled Skole
Kl. 10.30

Kronprinsessen besøger sammen med Dronning Mathilde Amager Fælled Skole, som arbejder med Mary Fondens anti-mobbe projekt ”Fri for Mobberi”. Under besøget vil der være præsentation af projektet og efterfølgende vil Kronprinsessen og Dronning Mathilde besøge et klasselokale og hilse på elever.

Besøg hos State of Green
Kl. 11.00

I forlængelse af seminar i Dansk Industri besøger Kronprinsen og Kong Philippe State of Green. State of Green er et privat-offentligt partnerskab mellem den danske regering, relevante virksomheder og aktører inden for energisektoren. State of Green arbejder for at gøre Danmark til et foregangsland indenfor grøn vækst og for at gøre Danmark uafhængigt af fossile brændstoffer i 2025. 

Læs mere om State of Green.

Besøg i FN Byen
Kl. 11.25

Kronprinsessen besøger sammen med Dronning Mathilde FN Byen i København. Her vil Kronprinsessen og Dronning Mathilde møde belgiske repræsentanter fra FN Byens kontorer, og deltage i rundvisning og et møde.

Læs mere om FN Byen.

High-Level frokost
Kl. 12.40

Kronprinsen og Kong Philippe deltager i en High-Level frokost med blandt andre repræsentanter fra danske og belgiske virksomheder. Frokosten har fokus på temaer som vedvarende energi, smart-cities, havtransport og bæredygtighed.

Akademisk frokost
Kl. 13.15

Kronprinsessen er vært ved en arbejdsfrokost med deltagelse af Dronning Mathilde i Frederik VIII’s Palæ, Amalienborg. Frokosten har fokus på FN’s 17 verdensmål og blandt deltagerne er også akademikere fra DTU samt repræsentanter fra FN.

Besøg ved BaneDanmark
Kl. 14.15

Kronprinsen besøger sammen med Kong Philippe BaneDanmark, hvor der blandt andet vil blive set nærmere på ny tog-teknologi.

Besøg ved Cinemateket
Kl. 15.15

Kronprinsparret og Kongeparret besøger Cinemateket og deltager i et arrangement med fokus på belgisk kultur. Kronprinsparret og Kongeparret vil få forevist filmen ”Experience Belgium” og efterfølgende deltage i åbning af en turisme-messe.

Returarrangement på Den Sorte Diamant
Kl. 19.30

Som afslutning på statsbesøget afholder Kongeparret returarrangement på Den Sorte Diamant med deltagelse af Dronningen, Kronprinsparret, Prins Joachim og Prinsesse Marie og Prinsesse Elisabeth. Der vil først være en koncert, hvorefter Kongeparret og den kongelige familie vil møde nogle af kunstnerne. Kongeparret er efterfølgende værter ved en middag.

Torsdag den 30. marts

Afsked
Kl. 9.00

Dronningen tager afsked med Kongeparret i Christian VII's Palæ, Amalienborg, hvor der skrives i gæstebog og signeres på vinduesrude.

Læs mere om traditionen for signering på ruder.