Restaurering af Eremitagepavillonerne og Kongebroen ved Fredensborg Slot

Foto: Carsten Ingemann ©

Eremitagepavillonerne og Kongebroen i Fredensborg Slothave bliver restaureret i anledning af H.M. Dronningens 50-års Regeringsjubilæum. Istandsættelsen bliver muliggjort med en donation på 24 mio. kroner fra A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal.

Restaureringen markerer ligeledes færdiggørelsen af mange års arbejde med at genskabe barokhaven i Fredensborg Slotshave, som i 2021 blev hædret med Europa Nostra-prisen. A.P. Møller Fonden har siden 2009 løbende givet støtte til den omfattende restaurering af slotshaven.

Arbejdet med Pavillonerne og Kongebroen påbegyndes i foråret 2022. Kongebroen ventes færdig i slutningen af 2022, mens pavillonerne vil stå færdige i begyndelsen af 2024.

De to Eremitagepavilloner er oprindeligt opført efter ønske af Frederik IV til brug for opvartningen, når den kongelige familie spiste ved søen. De nuværende bygninger stammer fra 1765 og er opført af den franske hofarkitekt Nicolas-Henri Jardin.

Kongebroen blev skænket til Prins Henrik i 60-års fødselsdagsgave, og den blev indviet i 1996. Kongebroen ligger for enden af slothaven i en lige akse, der flugter med en af de alléer, som udgår fra Fredensborg Slot i en stjerneform og som er et kendetegn fra havens oprindelige franske barokstil.