Fotografering og videooptagelser

Nedenfor er der angivet information om brug af foto og videooptagelser fra de kongelige slotte, fotografering på Amalienborg Slotsplads og droneoptagelser samt retningslinjer for anvendelse af materiale i anden end redaktionel sammenhæng.

Kongehuset har ikke frikøbte fotos af de statsejede, kongelige slotte og haver og henviser til Slots- og Kulturstyrelsen, som forvalter de statslige slotte, kulturejendomme og haveanlæg. Slots- og Kulturstyrelsen stiller en række officielle pressefotos til rådighed, der frit må benyttes. Se fotos og retningslinjer for download på styrelsens hjemmeside.

Den kongelige familie lader sig kun fotografere i forbindelse med interviews eller reportager, og der gives derfor afslag til alle fotograferingshenvendelser, der ikke relaterer sig til en interviewforespørgsel. Læs mere om medieprojekter med medlemmer af den kongelige familie.

Fotografering ved de kongelige slotte
Fotografering på de kongelige slotte og i slotshaverne kræver altid tilladelse medmindre optagelserne finder sted fra offentlig vej eller område. Som udgangspunkt gives der ikke tilladelse til fotografering på Amalienborg, Fredensborg Slot, Marselisborg Slot, Graasten Slot, Château de Cayx og Kongeskibet Dannebrog og i de private områder af slotshaverne (eksempelvis Den Reserverede Have ved Fredensborg Slot) samt den private ejendom Jagthuset i Trend Skov. 

Der gives ikke tilladelse til reklame- og markedsføringsoptagelser, modelfotoskydning, bryllupsbilleder samt film- og serieoptagelser, hvor scenens indhold ikke oprindeligt foregår på slottet.

Ved ønske om fotografering på de kongelige residensslotte og de private dele af slotshaverne samt De Kongelige Stalde på Christiansborg Slot rettes henvendelse til kom@kongehuset.dk med angivelse af ønske, datoforslag og den sammenhæng billederne skal indgå i.

Fotografering ved de øvrige statslige slotte
Ved ønske om fotografering på de øvrige statslige slotte (Christiansborg Slot, Rosenborg Slot, Frederiksborg Slot, Sorgenfri Slot og Eremitageslottet) skal der rettes henvendelse til de institutioner, der benytter slottene.

Der skal rettes henvendelse til Slots- og Kulturstyrelsen for tilladelse til video- og fotooptagelser i slotshaverne. Læs mere hos Slots- og Kulturstyrelsen.

Kongelige slotte og residenser

En række af de slotte og haveanlæg, der ejes af staten, står til rådighed for Kongehuset gennem Civillisteloven. Det er Slots- og Kulturstyrelsen, som står for vedligeholdelsen af de statslige slotte og driften af de statslige haver. Civillisteloven omfatter følgende slotte og slotsområder:

Fredensborg Slot. Foto: Bjarke Ørsted, Ritzau Scanpix ©
Kongeparret kører i karet. Foto: Martin Sylvest, Ritzau Scanpix ©

Yderligere information

Som udgangspunkt kræves der ikke tilladelse til at fotografere eller filme på Amalienborg Slotsplads, medmindre der gøres ophold, anvendes stativ eller telelinse. For tilladelse til optagelser på slotspladsen skal der rettes henvendelse til Københavns Politi, Bevillings- og tilladelseskontoret. 

Det er ikke tilladt at flyve med droner inden for en sikkerhedszone på 150 meter af de kongelige residenser uden skriftlig tilladelse fra Kongehuset. Ved ønske om droneflyvning med TV-udstyr rettes henvendelse til kom@kongehuset.dk med angivelse af ønske, datoforslag og sammenhæng optagelserne skal indgå i. Ved tilladelse fra Kongehuset skal der ligeledes ansøges om tilladelse ved relevante myndigheder.

Droneflyvning ved Kongeskibet Dannebrog
Kongehuset henstiller til, at der ikke flyves med droner ved Kongeskibet Dannebrog indenfor en sikkerhedszone på 150 meter. Dette gælder både, når Kongeskibet sejler på åbent vand, ved indsejling og når det ligger til kaj. Hvis det ønskes at filme inden for sikkerhedszonen, skal ansøgningen sendes til Kongehusets Kommunikationsafdeling.

Droneflyvning ved hestetrukken karetkørsel
I forbindelse med hestetrukken karetkørsel skal der være en afstand på 100 meter. Der kan ikke dispenseres for dette.

Droneflyvning ved kongelige tilstedeværelser
Hvis der ønskes droner ved kongelige tilstedeværelser, skal dronen være i en sådan afstand, at støjen begrænses, så programmet ikke forstyrres.

Forespørgsler om video- og/eller fotooptagelser med et markedsførings- eller andet kommercielt formål imødekommes som udgangspunkt ikke, da Kongehuset og den kongelige familie ikke ønsker at indgå i markedsføringssammenhænge. Fotos og video af den kongelige familie må derfor ikke benyttes i reklamer og andet salgsmateriale.