Kongehusets digitale platforme

Som organisation har Kongehuset en hjemmeside og profiler på de sociale medier Facebook, Instagram og YouTube. Samlet udgør de Kongehusets digitale medieplatforme, og her markeres historiske mærkedage og der fortælles løbende om Kongehusets virke og den kongelige families opgaver og aktiviteter gennem tekster, billeder og videoer.

Det er Kongehusets Kommunikationsafdeling, der administrerer de forskellige platforme. Hjemmesiden kongehuset.dk giver mulighed for at få både det hurtige overblik og den historiske fordybelse. På hjemmesidens forside prioriteres nyheder om den kongelige families aktiviteter, og ved større begivenheder er det på forsiden, at gæstelister, menuer og musikprogrammer offentliggøres først. Desuden kan alle officielle programpunkter tilgås i Kongehusets kalender, der opdateres løbende.

Kongehusets sociale medier følger den kongelige families virke og opdateres ofte flere gange dagligt.

Historiske mærkedage markeres, og i samarbejde med den kongelige familie fokuseres der løbende på forskellige temaer og særlige øjeblikke.

En del af indholdet på de digitale platforme er produceret til særligt at blive formidlet på Kongehusets medieplatforme. I disse tilfælde vil billeder og videoer være anført med krediteringen ”Kongehuset ©”, og der skal derfor rettes særskilt henvendelse til Kongehusets Kommunikationsafdeling på kom@kongehuset.dk, hvis man har et ønske om at bringe materialet på egne platforme. I enkelte tilfælde er materialet eksklusivt på Kongehusets digitale medieplatforme, og der vil blive givet afslag. Dog er det altid tilladt at omtale opslag med faksimile, ligesom det er muligt at embedde opslag i webartikler.

Øvrigt materiale på Kongehusets digitale platforme ejes af den angivne fotograf eller medie. Der skal derfor indhentes tilladelse ved den pågældende, hvis man ønsker at bruge materialet.   

Besøg Kongehusets officielle profiler på sociale medier