Kongehusets Kommunikationsafdeling

Kongehusets Kommunikationsafdeling varetager formidlingen af Kongehusets virke, hvilket berører alt fra håndtering af daglige mediehenvendelser til rådgivning af den kongelige familie og varetagelse af det daglige redaktionelle arbejde på Kongehusets digitale platforme.

Hoffet modtager dagligt henvendelser fra danske og udenlandske medier. Henvendelser, der omhandler formidling samt anmodninger om billeder, interviews og medieproduktioner håndteres løbende af Kongehusets Kommunikationsafdeling. Det er Kommunikationsafdelingens målsætning at være tilgængelig for alle, der beskæftiger sig med Kongehuset som stofområde.

Kongelig medvirken i større medieproduktioner, eksempelvis interviews eller TV-optagelser, foregår i tæt samarbejde med Kommunikationsafdelingen. Afdelingen er desuden ofte involveret i dokumentarer, bogprojekter, podcast mv., der har til formål at skildre den kongelige families og Hoffets hverdag. Desuden arrangerer Kommunikationsafdelingen løbende nye officielle portrætfotografier af medlemmerne af den kongelige familie, hvilke ofte udgives i sammenhæng med fødselsdage eller andre mærkedage.

I forbindelse med blandt andet den kongelige families officielle rejser, statsbesøg og sommertogter deltager Kommunikationsafdelingen desuden i programplanlægningen og udarbejdelsen af presseprogrammer i samarbejde med arrangører og værter. Ved Kongehusets officielle arrangementer og større offentlige familiebegivenheder er det Kommunikationsafdelingen, der forestår pressehåndteringen.

Kongehusets digitale platforme
Kongehusets Kommunikationsafdeling varetager idéudviklingen og det redaktionelle arbejde på Kongehusets digitale platforme, der omfatter dækningen af arrangementer, hvor medlemmer af den kongelige familie deltager, samt markeringer af historiske mærkedage og fokus på særlige temaer. Det involverer tekstproduktion, video og fotografering til de forskellige platforme; Kongehuset.dk eller Kongehusets profiler på de sociale medier Instagram, Facebook og YouTube.

Kommunikationsafdelingen er desuden ansvarlig for Hoffets intranet samt udarbejdelsen af årsrapporten, der hvert år beretter om Kongehusets virke.

Kontakt

Pressetelefon
Tlf.: +45 33 40 39 00

Kommunikationsafdelingen modtager kun henvendelser fra pressen og medier. Ved spørgsmål af anden karakter, henvises der venligst til Hoftelefonen på tlf.: +45 33 40 10 10. 

Anmodninger om interviews samt generelle henvendelser sendes til e-mail: kom@kongehuset.dk.

Kommunikationschef
Lene Balleby​

Hofinventarinspektør
Elisabeth von Buchwald
E-mail: elbu@kongehuset.dk

Kommunikationsrådgiver
Frederik Nellemann Linde, Redaktør for sociale medier
E-mail: fnl@kongehuset.dk

Kommunikationsrådgiver
Jacob Munkholm Hoeck
E-mail: jamh@kongehuset.dk 

Kommunikationskonsulent
Lise Ann Knudsen, PA
E-mail: lak@kongehuset.dk

Pressesekretær
Oliver Jøhnk Boel
E-mail: ojb@kongehuset.dk

Kommunikationskonsulent
Simone Rendtorff Kaae
E-mail: sr@kongehuset.dk

Kommunikationskonsulent
Tildde Sønder Vindfeldt, Webredaktør
E-mail: tiv@kongehuset.dk

Postadresse

Henvendelser der sendes med post stiles til: 

Hofmarskallatet
Det Gule Palæ
Amaliegade 18
1256 København K
Att: Kommunikationsafdelingen