Presse ved kongelige tilstedeværelser

Kongehuset og eksterne besøgsværter tilbyder pressen særlige muligheder ved kongelige tilstedeværelser. Mulighederne varierer og fordrer som regel tilmelding eller en ansøgning om presseakkreditering.

Ved eksterne arrangementer er det besøgsværterne, som arrangerer pressens tilstedeværelse i samarbejde med Kongehusets Kommunikationsafdeling. Anmodningen om pressedeltagelse skal ske til arrangøren. Ved Kongehusets egne arrangementer er det Kommunikationsafdelingen, som er vært for pressen og tilrettelægger pressens muligheder. Presseakkrediteringen skal her ske til Kongehusets Kommunikationsafdeling.

Den kongelige familie deltager årligt i flere hundrede officielle arrangementer og besøg. Begivenhederne omfatter blandt andet møder hos interesseorganisationer, besøg hos erhvervsvirksomheder og protektioner, åbninger af udstillinger og andre former for arrangementer, jubilæer, legat- og prisoverrækkelser, audienser, statsråd og erhvervs- og kulturfremstød samt modtagelse af fremmede statsoverhoveder og gallamiddage.

Kongelige tilstedeværelser og arrangementer offentliggøres på Kongehusets hjemmeside under ”Officielle programpunkter”. Under hvert programpunkt lægges som udgangspunkt kontaktinformation om pressekontakten samt links til yderligere oplysninger. Programpunkterne opdateres løbende. Statsbesøg, officielle besøg i udlandet, togter med Kongeskibet Dannebrog samt udvalgte arrangementer og tilstedeværelser offentliggøres ligeledes løbende og vil fremgå af kalenderen fra offentliggørelsen.

Akkreditering eller tilmelding
Ved officielle arrangementer vil pressen skulle tilmelde sig eller søge om akkreditering, da der kan være begrænset plads. Oplysninger om arrangementets pressekontakt findes ved hvert programpunkt under Kongehusets officielle programpunkter.

Pressens muligheder
Der er som udgangspunkt adgang for pressen til kongelige tilstedeværelser, der offentliggøres i Kongehusets kalender, medmindre det drejer sig om lukkede møder, receptioner eller besøg ved særligt sårbare grupper. I disse tilfælde vil der ofte blive stillet billeder til rådighed for pressen efterfølgende. Pressens muligheder tilrettelægges i et samarbejde mellem arrangøren og Kongehusets Kommunikationsafdeling, og der sørges for, at pressen får mulighed for på bedste vis at dække begivenheden. Ved eksterne arrangementer er det arrangøren, der udsender presseinvitation samt information om mødested og -tidspunkt til den tilmeldte eller akkrediterede presse forud for arrangementet.

Officielle programpunkter

I den kongelige kalender fremgår uddybende information om arrangementer, tilstedeværelser og besøg, herunder adresser og besøgsværternes pressekontakt. 

Presse, der ønsker at dække officielle kalenderaktiviteter, skal rette henvendelse til pressekontakten oplyst under programpunktet.