Christian 10.

Christian 10. (26.9.1870-20.4.1947), konge af Danmark 1912-47.

Som den første i den glücksborgske linie var han født som tronarving og blev derfor grundigt forberedt til kongegerningen. I 1889 tog han som den første tronarving nogensinde studentereksamen. Hans efterfølgende uddannelse var imidlertid i samklang med familietraditionen militært præget, hvilket satte sig så dybe spor i hans personlighed, at han siden opfattede sig selv som soldat med liv og sjæl. Ved faderens død i 1912 efterfulgte han denne på tronen. Hans lange regeringstid indrammedes således af de to verdenskrige.

Til at begynde med havde Kongen lidt vanskeligt ved at finde sig til rette med den parlamentariske statsskik, som var blevet knæsat ved Systemskiftet i 1901. Det førte til flere sammenstød med de politiske ledere kulminerende med statsminister Zahles tilbagetræden efter en ophedet ordveksling med Kongen og den efterfølgende Påskekrise i 1920, der i nogle kritiske dage bragte monarkiets fortsatte eksistens i fare. Derefter accepterede Kongen fuldt ud sin konstitutionelle rolle, og han handlede aldrig siden uden fuld parlamentarisk rygdækning. I 1930rnes urolige politiske klima stod han fast bag regering og rigsdag i kampen mod de totalitaristiske bevægelser.

Grundlaget for Kongens senere position som nationalt samlingssymbol blev lagt ved festlighederne i forbindelse med genforeningen med Nordslesvig i 1920 og styrket ved kongeparrets mange rejser ud i landet. Da Danmark den 9. april 1940 blev besat af tyske tropper vandt han stor folkelig hengivenhed ved uden afbrydelse at fortsætte sine daglige rideture i Københavns gader. Den høje, ranke kongeskikkelse til hest og Kongens værdige, men afmålte optræden over for besættelsesmagtens repræsentanter blev i besættelsesårene selve symbolet på ukuelighed og på samhørighed mellem konge og folk. Kongens 70-års fødselsdag få måneder efter besættelsens begyndelse blev en stor folkelig manifestation af disse følelser.

I oktober 1942 styrtede Kongen imidlertid med hesten under den daglige ridetur. Dette forårsagede en varig svækkelse af hans helbred, og derefter viste han sig kun sjældent offentligt. Rigsdagens genåbning den 9. maj 1945 overværede han bundet til en kørestol, tydeligt svækket. Den 20. april 1947 sov han stille ind. På Castrum Doloris var hans kiste smykket med et frihedskæmperarmbind.

Christian 10.

  • Christian Carl Frederik Albert Alexander Vilhelm.
  • Konge af Danmark 1912 - 1947 og af Island til 1944.
  • Valgsprog: "Min Gud, mit Land, min Ære".
  • Født 26. september 1870.
  • Søn af Frederik 8. og Dronning Lovisa.
  • Gift 26. april 1898 med Hertuginde Alexandrine af Mecklenburg-Schwerin (1879-1952).
  • Børn: Prinserne Frederik (9.) og Knud.

Video
Se videoklip på Det Danske Filminstituts filmdatabase af Kong Christian X fra den 10. juli 1920, hvor kongen red over den Kongeågrænsen som markering af, at Sønderjylland atter blev en del af Danmark.

Se videoklip af optog i anledningen af Kong Christian X’s 25-års Regeringsjubilæum i 1937 på Det Danske Filminstituts filmdatabase.

Den 26. september 1940 fejrede Kong Christian X sin 70-års fødselsdag, se videoklip af fejringen i København på Det Danske Filminstituts filmdatabase.

Yderligere oplysninger
Læs mere om Christian 10. på hjemmesiden for De Danske Kongers Kronologiske Samling.