Frederik 9.

Frederik 9. (11.3.1899-14.1.1972), konge af Danmark 1947-72.

Kongens regeringstid var sammenfaldende med en af de største og hurtigste omstillingsperioder i Danmarks historie. Det danske samfund sprængte i denne årrække det knaphedsprægede landbrugssamfunds snærende rammer og udviklede sig i rivende hast hen imod et velfærdssamfund præget af overflod. Samtidig blev den ældre neutralitetspolitik i lyset af 2. verdenskrigs erfaringer afløst af en aktiv alliancepolitik, og som konsekvens af 1960ernes højkonjunktur kom kvinderne ud på arbejdsmarkedet og opnåede på afgørende punkter den ligestilling, som deres mødre og bedstemødre længe havde kæmpet for. Danmark blev kort sagt moderne, og det stillede helt nye krav til monarkiet og dets tilpasningsevne.

Taktfuldt bistået af dronningen gennemførte Frederik 9. med sikker fornemmelse for tidens krav omstillingen af monarkiet fra en fjern, ophøjet institution til et sammenfattende symbolsk udtryk for den standsudjævning, der var en følge af moderniseringen.

I væremåde var Kongen djærv og ligefrem og ejede tillige en medfødt evne til at omgås mennesker med naturlig venlighed og varme uden at give afkald på den værdighed, der hørte kongegerningen til. Dertil bidrog også hans uddannelse i søværnets forpligtende, men uformelle miljø, som han hele livet følte sig særligt knyttet til. Inden han blev konge havde han opnået rang af kontreadmiral og havde haft flere chefkommandoer. Dertil kom også Kongens udprægede kærlighed til musikken.

I kraft af den afslappede og kærlige omgangsform i den kongelige familie, som kongeparret i modsætning til tidligere gerne lod offentligheden få indblik i, blev denne i Frederik 9.'s regeringstid et populært spejlbillede på den danske kernefamilie, således som den udviklede sig i takt med moderniseringen. Kort efter at Kongen havde holdt sin nytårstale til nationen ved årsskiftet 1971/72, blev han alvorligt syg. Hans død efter et kort sygeleje føltes som et stort tab af den danske befolkning, der i en grad, som ikke tidligere var set, havde taget Kongen og hans familie til hjertet.

Frederik 9.

  • Christian Frederik Franz Michael Carl Valdemar Georg
  • Konge af Danmark 1947 - 1972.
  • Valgsprog: "Med Gud for Danmark."
  • Født 11. marts 1899.
  • Søn af Christian 10. og Dronning Alexandrine, født hertuginde af Mecklenburg-Schwerin.
  • Gift 24. maj 1935 med Prinsesse Ingrid, f. 1910, datter af Kronprins Gustav Adolf, senere Kong Gustav 6. Adolf af Sverige (1882-1973) og Kronprinsesse Margaretha (1882-1920).
  • Børn: Prinsesserne Margrethe (II), Benedikte og Anne-Marie.

Video
Se videoklip på Det Danske Filminstituts filmdatabase fra sommeren 1950, hvor den daværende kongelige familie holdt sommerferie på Gråsten Slot.

I 1950 besøgte daværende britiske premierminister Winston Churchill og hans hustru Kong Frederik IX og Dronning Ingrid på Fredensborg Slot. Se videoklip fra besøget på Det Danske Filminstituts filmdatabase. 

Yderligere oplysninger
Læs mere om Frederik 9. på hjemmesiden for De Danske Kongers Kronologiske Samling.