Den Kongelige Formidlingsfond af 2003

Fonden yder støtte til almenvelgørende og almennyttige formål som støtte til kulturelle, videnskabelige og sociale formål samt til stipendier, studieudflugter og biblioteksformål.

Fondens formål
Fonden yder støtte til almenvelgørende og almennyttige formål som støtte til kulturelle, videnskabelige og sociale formål samt til stipendier, studieudflugter og biblioteksformål. Fonden kan derudover købe kunstværker til anbringelse på steder, der er tilgængelige for offentligheden og kan beslutte, at kunstværkerne enten overdrages som gave, eller at de forbliver fondens ejendom.

Fonden kan endvidere tage initiativ til indstiftelse af en eller flere prisbelønninger, der falder inden for fondens formål.

Fonden har endelig til formål at formidle kunst og kultur i bred forstand, herunder ved udgivelse af bøger, kataloger, guider med mere og ved formidling via film, elektroniske medier og tilsvarende.

Fonden kan ikke søges.

Bestyrelsesmedlemmer pr. 1. maj 2024:

  • Hofmarskal Christian Schønau
  • Advokat Lise Lauridsen
  • Museumsdirektør Elisabeth Nøjgaard

Administration: Fondssekretær Charles-Henri Keller chk@kongehuset.dk.