H.K.H. Prins Christians 18-års fødselsdag

Søndag den 15. oktober 2023 fylder H.K.H. Prins Christian 18 år. Myndighedsdagen festligholdes med et vagtskifte på Amalienborg, hvor Prinsen sammen med sin familie og H.M. Dronningen viser sig på balkonen på Frederik VIII’s Palæ. Om aftenen er Dronningen vært ved et gallataffel, hvor de inviterede afspejler Prins Christians egen generation.

På denne temaside kan man læse mere om officielle begivenheder, portrætter og pressens muligheder i forbindelse med Prins Christians 18-års fødselsdag.

Vagtskifte den 15. oktober 2023

Den Kongelige Livgarde vil på Prins Christians fødselsdag søndag den 15. oktober 2023 være i røde gallauniformer og gennemføre et stort vagtskifte på Amalienborg.

Klokken 11.50 vil Den Kongelige Livgarde marchere gennem Amalienborgs kolonnade og gennemføre et stort vagtskifte. Paraden ender foran Christian VII's Palæ på Amalienborg. Efter Livgardens vagtskifte vil Prins Christian vise sig på balkonen på Frederik VIII’s Palæ sammen med Kronprinsfamilien og Dronningen kl. 12.00.

I forbindelse med det store vagtskifte vil politiet rydde dele af slotspladsen for publikum cirka 10 minutter før for at give plads til vagtskiftet. Under vagtskiftet vil publikum kunne stå ved et lille område ved Rytterstatuen, foran palæerne, indgangspassager til slotspladsen ved nordsiden af Amaliegade, mod Bredgade og mod Amaliehaven.  

Politiet vil åbne resten af slotspladsen lige efter, at Den Kongelige Livgarde har taget opstilling ved Christian VII’s Palæ på Amalienborg. Således får publikum mulighed for at fylde slotspladsen foran Frederik VIII's Palæ på Amalienborg kort før klokken 12.00. Politiet vil guide publikum på pladsen. 

Vagtskifte på Amalienborg Foto: Kongehuset ©

Gallataffel den 15. oktober 2023

Dronningen er søndag den 15. oktober 2023 klokken 17.00 vært ved et gallataffel på Christiansborg Slot.

Her er blandt andre repræsentanter fra et udvalg af landets ungdomsorganisationer samt unge, som har markeret sig inden for sportens, kunstens og kulturens verden, inviteret. Derudover er op mod 200 unge fra rigsfællesskabet inviteret til at deltage i fejringen, idet hver af Danmarks kommuner samt Grønland og Færøerne har haft mulighed for at udvælge to 18-årige til at deltage i gallataflet.

Se gæsteliste ved gallataffel på Christiansborg Slot den 15. oktober 2023.

Se menu og musik ved gallataffel til H.K.H. Prins Christians 18-års fødselsdag på Christiansborg Slot.

Læs mere om blomsterdekorationer.

Læs H.M. Dronningens tale.

Læs H.K.H. Kronprinsens tale.

Læs H.K.H. Prins Christians tale.

Foto: Henning Bagger, Ritzau Scanpix ©

Statsråd den 14. november 2023

Prins Christian deltager tirsdag den 14. november 2023 klokken 9.30 i møde i Statsrådet, hvor Prinsen vil afgive en såkaldt højtidelig erklæring om at ville overholde grundloven. Herefter vil Prins Christian kunne udpeges som rigsforstander. Prins Christian vil ikke få sæde i Statsrådet, før et tronskifte har fundet sted.

Statsrådet blev oprettet i forbindelse med indførelsen af Danmarks Riges Grundlov af 1849. Det er det organ i statsstyret, hvor alle love og vigtige regeringsforanstaltninger behandles.

Portrætbilleder af H.K.H. Prins Christian

I anledning af Prins Christians 18-års fødselsdag er der offentliggjort nye portrætter af Prins Christian taget af fotograf Franne Voigt. Portrætterne kan downloades fra Kongehusets mediebank. Retningslinjer for brug af portrætterne fremgår af Kongehusets hjemmeside.

Gå til Mediebanken.

Foto: Franne Voigt ©

Pressetilmelding og -akkreditering