Sorgenfri Slot

Sorgenfri Slot blev bygget af arkitekten François Dieussart i 1705-1706 for Greve Carl Ahlefeldt. Både Frederik 9. og Arveprins Knud er født på slottet.

Sorgenfri Slot blev opført af arkitekten François Dieussart i 1705-1706 for Greve Carl Ahlefeldt. Fra 1730 var landstedet i den kongelige families eje, og Kronprins Frederik (5.) lod hofbygmester Lauritz de Thurah opføre en kavalerfløj og en staldbygning.

Da Frederik 5. blev konge, overgik landstedet til hans moster, fyrstinde Sophie Caroline til Ostfriesland, der i 1756-1757 lod de Thurah nedrive hovedbygningen og opføre et nyt slot. I 1791-1794 udvidede og moderniserede Arveprins Frederik slottet ved arkitekten Peter Meyn.

Foto: Thomas Rahbek, Slots- og Kulturstyrelsen ©
Foto: Martin Høien, Billed-Bladet ©

Frederik 7. overdrog sidenhen slottet til staten. I 1898 stillede staten slottet til rådighed for Prins Christian (10.), efter der var tilføjet moderne bekvemmeligheder samt en glasveranda på indgangssiden.

Sorgenfri Slot var Christian 10. og Dronning Alexandrines foretrukne sommerresidens, og både Frederik 9. og Arveprins Knud blev født her. Arveprinsparret boede på slottet frem til deres død i henholdsvis 1976 og 1995.

Slottets ydre gennemgik i 2001-2002 en større restaurering, hvor glasverandaen blev fjernet igen.

_

Indholdet på denne side er udarbejdet i samarbejde med Slots- og Kulturstyrelsen.